Giao hàng và Vận chuyển

Khi tổng ít hơn US $ 149

Công ty vận tải biển Giá vận chuyển Thời gian giao hàng ước tính Thời gian xử lý
DHL

54,74 đô la Mỹ US $ 19,9

3-7 ngày 1-2 ngày

Khi tổng số tiền hơn US $ 149, Giao hàng miễn phí cho tất cả các mặt hàng

Công ty vận tải biển Giá vận chuyển Thời gian giao hàng ước tính Thời gian xử lý
DHL

54,74 đô la Mỹ Miễn phí vận chuyển

3-7 ngày 1-2 ngày
Fedex IP

56,74 đô la Mỹ Miễn phí vận chuyển

3-7 ngày
EMS
(Nếu vùng sâu vùng xa)

40,17 đô la Mỹ Miễn phí vận chuyển

5-15 ngày


Sidebar Danh sách yêu thích Thực đơn $0
Đứng đầu