การจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้า

เมื่อรวมน้อยกว่า 149 เหรียญสหรัฐ

บริษัทขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เวลาจัดส่งโดยประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
DHL

US $54.74 US $19.9

3-7 วัน 1-2 วัน

เมื่อรวมมากกว่า US $ 149 จัดส่งฟรีสำหรับรายการทั้งหมด

บริษัทขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เวลาจัดส่งโดยประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
DHL

US $54.74 จัดส่งฟรี

3-7 วัน 1-2 วัน
เฟดเอ็กซ์ IP

US $56.74 จัดส่งฟรี

3-7 วัน
EMS
(หากเป็นพื้นที่ห่างไกล)

US $40.17 จัดส่งฟรี

5-15 วัน


Sidebar สิ่งที่อยากได้ เมนู $0
สูงสุด