Размер на поръчката Отстъпка Начин на доставка Безплатна доставка Очаквано време за доставка
По-малко от $500 0 DHL (бърза доставка) да 5-7 работни дни
$500 - $1000 10% DHL (бърза доставка) да 5-7 работни дни
$1001 - $3000 13% DHL (бърза доставка) да 5-7 работни дни
$3001 - $10 000 15% DHL (бърза доставка) да 5-7 работни дни
$10001 - НАГОРЕ Свържете се с нас DHL (бърза доставка) да 5-7 работни дни
Sidebar Списък с желания Меню $0
Горна част