Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

PayPal , eCheck (qua PayPal), WesternUnion Chuyển khoản Ngân hàng trực tiếp vào tài khoản công ty của chúng tôi tại HSBC.

Paypal

Thanh toán có thể được thực hiện bằng PayPal, chỉ cần chọn nút đó trên biểu mẫu đặt hàng. PayPal giúp gửi tiền dễ dàng như gửi email.

WesternUnion và MoneyGram

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua WesternUnion và MoneyGram, vui lòng kiểm tra giỏ hàng với Tùy chọn "Western Union", bạn sẽ nhận được thông tin thanh toán chi tiết của WesternUnion (cũng cho MoneyGram) khi bạn kiểm tra đơn đặt hàng.

Chuyển khoản Ngân hàng (TT)

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Chuyển khoản Ngân hàng, vui lòng kiểm tra giỏ hàng với Tùy chọn "Chuyển khoản Ngân hàng", bạn sẽ nhận được thông tin thanh toán chuyển khoản ngân hàng chi tiết khi bạn kiểm tra đơn đặt hàng.

Phương thức thanh toán khác

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua [email protected] để biết chi tiết về phương thức thanh toán khác.

Sidebar Danh sách yêu thích Thực đơn $0
Đứng đầu