Chính sách chiết khấu

Kích thước đặt hàng Miễn giảm Phương pháp vận chuyển Miễn phí vận chuyển Thời gian giao hàng ước tính
Dưới $ 500 0 DHL (Vận chuyển nhanh) Đúng 5-7 ngày làm việc
$ 500 - $ 1000 10% DHL (Vận chuyển nhanh) Đúng 5-7 ngày làm việc
$ 1001 - $ 3000 13% DHL (Vận chuyển nhanh) Đúng 5-7 ngày làm việc
$ 3001 - $ 10000 15% DHL (Vận chuyển nhanh) Đúng 5-7 ngày làm việc
$ 10001 - TRỞ LÊN Liên hệ chúng tôi DHL (Vận chuyển nhanh) Đúng 5-7 ngày làm việc
Sidebar Danh sách yêu thích Thực đơn $0
Đứng đầu